Limburgse gemeenten nemen woz bezwaren niet serieus. Burgers de dupe.

geplaatst in: krantenartikel | 0

 

 

De heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen worden verzorgd door de BsGW. Duizenden Limburgers maken bezwaar tegen de hoogte van de WOZ aanslag, in de volksmond ook wel OZB genoemd. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van bureaus die gespecialiseerd zijn in dergelijke beroeps- en bezwarenprocedures.

Bij de BsGW zijn 30 van de 33 Limburgse gemeenten aangesloten.

Uit overleg met meerdere bureaus en verontruste burgers blijkt dat de BsGW de bureaus die de belangen van burgers behartigen willens en wetens te weinig tijd geeft om de bezwaren namens de burgers goed te onderbouwen. Zittingen waarbij via parallelsessies 250 bezwaarhebbenden op één dag van een bureau worden afgehandeld zijn eerder regel dan uitzondering. De dienstverlenende bureaus krijgen slechts enkele weken voorbereidingstijd om 250 en soms wel 1000 bezwaren te voorzien van een goede onderbouwing en taxatierapporten. De parallelsessies zijn in de meeste gevallen niet of nauwelijks door de dienstverlenende bureaus te bemensen. De fractie KERN Bergen is in de materie gedoken en komt tot de ontstellende conclusie dat besluiten over ingediende bezwaren worden genomen aan de hand van slechts een grofmazige toetsing en er fouten optreden in afwegingen die de BsGW neemt. Omdat de BsGW, in tegenstelling tot vorig jaar, niet wil meewerken aan een behandeling van de bezwaren met een degelijke onderbouwing en met iets meer voorbereidingstijd, zijn de gevolgen voor de burgers desastreus. Vorig jaar werd nog ongeveer 80% van de bezwaren gehonoreerd. De prognose bij de huidige werkwijze zal volgens de bureaus leiden tot een slagingspercentage van slechts 20%.

In een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van Bergen maakt KERN Bergen duidelijk dat de regels van behoorlijk bestuur en procesrecht door de BsGW worden geschonden.

KERN Bergen vraagt naar de extra kosten die zullen worden gemaakt, aangezien de dienstverlenende bureaus in alle gevallen voor de burgers de weg naar de rechter zullen kiezen.

Ook geeft de fractie aan bezorgd te zijn over de burgers die zonder hulp van een dienstverlenend bureau bezwaar hebben gemaakt. De fractie voorspelt dat velen, mede gezien de a.s. vakantieperiode, maar ook door de drempel die de gang naar de rechter nog steeds kent, van beroep zullen afzien.

De dupe van deze werkwijze zijn dus vooral de burgers, die rechts- of linksom de rekening voor de werkwijze krijgen gepresenteerd. Ofwel een onterecht hoge WOZ nota, ofwel via de toekomstige inning van belastingen. De stevige meerkosten voor de uitvoering door de BsGW moeten toch ergens vandaan komen?

Een afschrift van de brief aan B&W van Bergen is gezonden aan het Dagelijks Bestuur van de BsGW. Het bestuur bestaat vooral uit wethouders en burgemeesters van de 30 deelnemende gemeenten. De brief kunt u hier nalezen.

Als u zelfstandig een  WOZ-bezwaar hebt ingediend maar dit  inmiddels is afgewezen, kunt u hier nalezen hoe u zonder kosten alsnog gebruik kunt maken van de diensten van ondersteunende bureaus bij een procedure naar de rechtbank.
Zoals zo vaak: KERN Bergen, goed voor uw portemonnee.

 

KERN Bergen

 

Rolf Krijnen

(fractievoorzitter)

 

 

Naar aanleiding van onze bevindingen over de werkwijze van BsGW heeft Maasland Radio Rolf Krijnen geïnterviewd.
Dit interview kunt u hieronder beluisteren.