Het bestuur van KERN Bergen bestaat uit:
Jacques Smolenaars (voorzitter)
Marleen Raijmakers (penningmeester)
Jac Cuijpers (secretaris)