Het bestuur van KERN Bergen bestaat uit:
Jacques Smolenaars (voorzitter)
Penningmeester – vacant
Secretaris – vacant