KERN  heeft haar verkiezingsprogramma ‘Het is tijd voor KERN‘ gepresenteerd waarin het de inwoners van onze gemeente centraal stelt. De nadruk ligt op het in stand houden van krachtige dorpsgemeenschappen waarbij naar de mening van de inwoners geluisterd wordt, goede initiatieven ondersteund worden en er woonruimte voor iedereen moet zijn.

Met een gezond ondernemersklimaat en een lokale overheid die financieel op orde is en een positieve houding aanneemt richting inwoners en bedrijven.

Het verkiezingsprogramma kun je hier vinden.