De gemeente Bergen heeft drie raadscommissies die de raad adviseren over de voorstellen die later in de raad behandeld worden.
Daarnaast kan een commissie ook zelf een onderwerp op de agenda zetten dat daarna in de raad kan worden besproken.

 

KERN is door de volgende personen vertegenwoordigd in de commissies:

Commissie Samenleving:

Colin Lauf
Bart Megens

Commissie Ruimte en Economie:

Marleen Raijmakers
Jac Cuijpers

Commissie Bestuur en  Financiën:

Frans Camps
Bart Megens
Jacques Smolenaars

Naast deze 3 commissies is er ook nog de auditcommissie waar elke partij een vertegenwoordiger naar afvaardigd.
Namens KERN heeft Marleen Raijmakers hierin zitting.