De gemeente Bergen heeft drie raadscommissies die de raad adviseren over de voorstellen die later in de raad behandeld worden.
Daarnaast kan een commissie ook zelf een onderwerp op de agenda zetten dat daarna in de raad kan worden besproken.

KERN is door de volgende personen vertegenwoordigd in de commissies:

Commissie Samenleving:

Marleen Raijmakers

Bram Hesen

Commissie Ruimte en Economie:

Jac Cuijpers

Wim Raijmakers

René Jaspers (plv.)

Commissie Bestuur en  Financiën:

Frans Camps

Harold van den Woldenberg