De raadsfractie KERN Bergen bestaat uit de volgende personen:
Frans Camps
Marleen Raijmakers