De raadsfractie KERN Bergen bestaat uit de volgende personen:
Marleen Raijmakers
Frans Camps
Jac Cuijpers