Pluim of geen pluim?

geplaatst in: krantenartikel | 0

 

Noord Limburg is niet bij uitstek de streek van oude adel en landheren. Het is van oudsher de streek van hardwerkende gewone mensen.
Nog niet zo lang geleden was de invloed van de “gevestigde orde” op het denken en doen van gewone mensen enorm. Een burgemeester, een wethouder, een pastoor, notaris, advocaat en dokter, om maar enkele belangrijke functionarissen te noemen, waren bepalend, zo niet op z’n minst  invloedrijk op het denken en handelen van burgers.
Met het toenemen van de welvaart en techniek werd het voor velen mogelijk te reizen en verder te kijken dan de neus lang is. Onafhankelijke pers met de gedragscode voor journalistiek in de hand zorgde voor een brede, veelal objectieve informatiestroom via kranten en tv. De moderne media zorgden vervolgens  voor een multi toename van informatie-uitwisseling. Het verminderen van de vanzelfsprekendheid waarmede de gevestigde orde de samenleving stuurde en de beschikking over een veelheid van informatie bij de burgers, is een goede zaak. Het brengt echter ook gevaren met zich mee. De informatiestromen die ons bereiken zijn soms tamelijk ongenuanceerd. Niet iedereen is opgevoed met de gedragscode voor de journalistiek onder het kussen.
Naast goede en objectieve informatie, die ons moet bereiken, is ook enig ethisch besef noodzakelijk. De kwaliteit van onze democratie valt of staat met goede en objectieve en ethisch verantwoorde journalistiek. Het is “de” vluchtheuvel waarop wij moeten kunnen rekenen in de stroom van veel goedbedoelde maar te vaak oppervlakkige informatie.
In die gevallen, waar de journalistiek een loopje neemt met de gewenste kwaliteit, zullen zij daarop moeten worden gewezen. Er zijn voetbalwedstrijden waar het publiek met de rug naar de spelers gaat staan. Ik zie dat de vanouds gevestigde orde en zeker de politiek nog niet zo gauw doen. Mochten zij onverhoopt vorenstaand begrijpen en er ook naar handelen verdient de “oude politiek” een pluim.

 

Rolf Krijnen

(fractievoorzitter KERN Bergen)