Zorg om mantelzorgers

geplaatst in: krantenartikel | 0

Vorig jaar was het nog de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar ingaande 1 januari j.l. van de gemeente: de mantelzorg. Het CDA en de PK dienden vorig jaar november een motie in die het college opriep om een “ruimhartig” mantelzorgbeleid te ontwikkelen. Er waren vorig jaar ongeveer 365 mantelzorgers in onze gemeente. Mensen die met hart en ziel hulp bieden aan familieleden, buren en bekenden die niet, of met (te) grote, moeite zichzelf kunnen redden. Die hulp kan bestaan uit (samen) boodschappen doen, eenzaamheid voorkomen en alles wat maar nodig is om het leven voor veel mensen te verlichten of dragelijk te houden. Mantelzorgers ontvingen tot 1 januari een complimentje van het Rijk voor hun vrijwillige werkzaamheden van € 200,- per jaar.

Een snelle rekensom leert dat het uitgegeven bedrag voor dergelijke complimentjes dus € 73.000,- bedroeg. Het CDA en de PK zijn, onder verwijzing naar hun motie, verheugd over een voorstel van het college (ook CDA en PK) . Zij stellen dat de gemeente met het voorstel “gelukkig de mantelzorgers  erg waardeert”. Er verscheen in deze krant afgelopen week dan ook een foto waarop te zien is dat  afgevaardigden van CDA en PK aan een (!) mantelzorger een bloemetje aanboden.

De gemeente is vrij om te bepalen waar het jaarlijkse complimentje voor de mantelzorgers uit bestaat. De mantelzorgers krijgen volgens het collegevoorstel vanaf dit jaar van de gemeente € 100,- i.p.v. de  tot voor kort door het Rijk toegekende € 200,- per persoon.

Er wordt verwacht dat het aantal mantelzorgers iets zal groeien tot 500 mensen. Nog even een snel rekensommetje: het budget is dus teruggebracht van € 73.000,- naar € 50.000,- .

Ik heb even in het van Dale woordenboek  gekeken. Het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen van zaken heet “bedrog”. Een ander woord voor bedrog heet volgens van Dale misleiding. Het CDA en de PK zijn kennelijk zeer verheugd dat de mantelzorgers nog maar de helft krijgen ten opzichte van vorig jaar en dat het budget is teruggebracht van € 73.000,-  naar € 50.000,-KERN zal de komende raadsvergadering op 14 juli a.s. voorstellen om de mantelzorgers gewoon weer te complimenteren met € 200,- per jaar. Een jaar geleden voorspelden wij al dat voor de mantelzorg complimenten minimaal € 100.000,-  nodig zou zijn en dat klopt dus.

Daar zullen de beide dames die de bloemen uitdeelden heeeeel blij van worden. Toch?

Laatste nieuws: De gemeente heeft over 2014 op de huishoudelijke hulp, de uitgaven voor gehandicapten (WVG) en het leerlingenvervoer, bovenop de door de raad gevraagde bezuinigingen € 420.000,-  bespaard. Allemaal geld dat is onttrokken bij hulpbehoevenden , mensen met een beperking en  ouderen. U en mijn buren en familie. Dat geld is verdwenen in de algemene middelen. Om leuke dingen mee te doen…..leve de bezuinigingen van CDA en PK. Wat een feest!

 

Rolf Krijnen

(fractievoorzitter van KERN Bergen en

lid van de commissie welzijn)