KERN distantieert zich van handelwijze burgemeester.

geplaatst in: Uncategorized | 0

In een interview van Maasduinen Centraal met burgemeester Pelzer van gemeente Bergen stelt deze, net zoals in de voorafgaande commissievergadering, dat de spoedeisende eerstehulppost (SEH) van Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer afgelopen zomer 4 weken gesloten is geweest en dit waarschijnlijk komende zomer weer 4 a 6 weken het geval zal zijn.

Dit baseert de burgemeester op haar gesprekken met de directeur Ambulancezorg Limburg Noord en de teamchef van de politie.

Reeds de volgende dag bleek uit de vele reacties op sociale- en gangbare media (waaronder van Pantein) dat dit bericht feitelijk onjuist was.

Afgelopen woensdag 6 maart (6 dagen later) stuurde de burgemeester als reactie hierop per mail een feitenrelaas naar de fractievoorzitters van de politieke partijen.

In dit feitenrelaas doet ze uit de doeken hoe in haar perceptie de communicatie met verschillende partijen is verlopen en komt tot de conclusie dat rectificatie niet aan de orde is.

Voor KERN staat vast dat de SEH in Boxmeer geen moment gesloten is geweest en dat hier duidelijk sprake is van miscommunicatie.

Los van de discussie waar het mis is gegaan en wie er eventueel een fout heeft gemaakt, vinden wij het op zijn plaats als er excuses worden gemaakt naar alle betrokkenen:

  • Het verplegend personeel dat 24/7 klaar staat voor hun patiënten.
  • Burgers die door deze mededeling in verwarring zijn.
  • Overlegorganen waar de burgemeester deze sluiting onder de aandacht heeft gebracht
  • Betrokkenen die door deze handelwijze in diskrediet zijn gebracht.

KERN distantieert zich van de handelwijze van burgemeester Pelzer en staat niet achter haar uitspraak dat een rectificatie niet aan de orde is. Wat betreft KERN is deze handelwijze ook niet in het belang van de positie van de gemeente Bergen in de regio.

 

In een interview met Maasland Radio heeft Frans Camps het standpunt van KERN nogmaals verwoord: