Snel Internet

geplaatst in: krantenartikel | 0

Snel internet ook voor Bergen?

 

Het gemeentebestuur van Bergen is ambitieus. Dat blijkt onder andere uit de wil om koploper in Nederland te willen zijn met ons toeristisch product. De Veluwe voorbijstreven is in de ogen van sommigen een realistische plan en wordt ook op deze wijze in nota’s geschreven. Kosten nog moeite worden gespaard om dat doel te bereiken. Onderzoek en risico analyses zijn meestal niet nodig.

Als enkele particulieren een plan opvatten om een gloednieuw hippisch centrum op te richten staat het college vooraan in de rij om een bijdrage te leveren aan de onderzoekskosten. Een wethouder verklaarde in de media dat het een mooie kans zou zijn om Bergen tot de top van hippisch Limburg te laten behoren.

Met ambitie is niets mis. Tenminste als je als lokale overheid scherp bewaakt wanneer je wel, maar vooral wanneer je niet de rekening moet betalen voor die ambitie. Kortom is er sprake van maatschappelijk belang? Voorkomen dat je “stuntcollege” wordt. (naar Geert Mak in de Volkskrant)

In maart van dit jaar verzochten wij de provincie via een brief aan de informateur en Gedeputeerde van de provincie, dhr. Koopmans, om onderzoek te doen naar een uitrol van snel internet in de gehele provincie. Het is daarna angstig stil gebleven. Snel internet is maatschappelijk van belang en hard nodig om onze provinciale economie een duwtje in de goede richting te geven. Om bedrijven in de buitengebieden te helpen beschikken over goed “gereedschap”. Goed ook voor leerlingen op elk niveau om adquaat informatie van het internet te kunnen halen. Goed voor ouderen die in toenemende mate gebruik maken van de informatievoorziening en om contact te maken met familie en vrienden die vaak wat verder weg wonen. Of om te kunnen communiceren over bijvoorbeeld gezondheidsvraagstukken.

In diezelfde periode, eind maart, vroegen wij door middel van een motie het college om in dit verband initiatief te nemen en waar mogelijk gezamenlijk met andere gemeenten en de provincie op te trekken. Ambitie tonen dus. Het college omarmde de gedachte en zo snel als mogelijk zou na afronding van de provinciale coalitie onderhandelingen worden teruggekoppeld.

Wij verwachten de reactie van het college uiterlijk in september a.s. En zijn vol verwachting over de te betonen daadkracht en snelheid.

Dezer dagen viel in een provinciaal dagblad te lezen dat de gemeenten Peel en Maas, Nederweert en Bergen het laagste aansluitpercentage snel internet hebben in de provincie Limburg.

Wij gaan er van uit, dat de gemeente Bergen binnen de kortste keren gaat behoren tot de de top van Nederland met meer aansluitingen in de buitengebieden dan waar ook.

En de provincie? Die werkt op initiatief van Gedeputeerde Koopmans hard aan het opstellen van subsidievoorwaarden voor het maken van films. Vier jaar lang een half miljoen voor films……