Schriftelijke vragen van KERN over de nieuwe ambulancepost

geplaatst in: Uncategorized | 0

Aan het college van B & W,

Op donderdag 30 april 2020 is in Bergen officieel de nieuwe ambulancepost van Ambulance Zorg Limburg-Noord in gebruik genomen. Door de betere ligging kunnen de ambulances sneller ter plaatse zijn in de regio. De nieuwe ambulancepost ligt op industrieterrein De Flammert en wordt 24/7 bemand door één ambulanceteam. Het gebouw is op een bijzondere duurzame en ecologische manier gebouwd. We zijn ongelofelijk trots op dit nieuwe pand en onze medewerkers die van hieruit gaan werken. Overal in de gemeente Bergen is het mogelijk om binnen 15 minuten op locatie te zijn voor medische hulp.

In samenspraak met de gemeente Bergen is de afspraak gemaakt om het gebouw van een geluidswal van 1.80 meter te voorzien aan de zijde van de N271.

Onderzoek door de gemeente Bergen, wees uit dat er nauwelijks verkeer rijdt, dat geluidsoverlast zou kunnen opleveren. Nu in de praktijk blijkt dat het heel anders uitvalt, er is namelijk wel degelijk geluidsoverlast in de Ambulancepost, waardoor het ambulance team veelvuldig uit hun slaap gehouden wordt en gehinderd wordt in het verlenen van optimale zorg.

Bij navraag blijkt in het contract te staan dat de geluidswal slechts 0,5 meter hoog mag zijn.

Vandaar dat KERN de volgende vragen stelt:

  1. Is het college op de hoogte van deze problematiek?
  2. Wat zijn de wettelijke normen en blijkt uit metingen dat hieraan voldaan wordt?
  3. Wat is de reden dat de gestelde hoogte van de geluidswal van 1.80 m naar 0,50 is teruggebracht? Klopt het dat een hoogte van 0,5 meter contractueel is vastgelegd? Zo nee, wat is dan wel vastgelegd?
  4. Heeft het college er in het onderzoek rekening mee gehouden dat het vrachtverkeer van en naar de Flammert juist ter hoogte van de ambulancepost vaart gaat verminderen, remmen dus, of gaat vermeerderen, gas geven dus, beide acties waar wel degelijk extra geluid mee geproduceerd wordt? 
  5. Zou het college de teammanager willen ontvangen, zodat hij kan uitleggen waar de schoen wringt?
  6. Zou het college bereid zijn om er een geluidshek van 1.80 m. neer te zetten, zoals in Afferden op de N271 ter hoogte van Camping Klein Canada of een vergelijkbare oplossing, dit op kosten van de gemeente?
  7. Heeft het college mogelijk een andere oplossing voor de geschetste problematiek van de geluidsoverlast ter plekke?
   

KERN kijkt uit naar de beantwoording van onze vragen in de daarvoor gestelde termijn.

Namens Fractie KERN

Marleen Raijmakers