Leegstand in de gemeente Bergen van horecapanden en winkels en de gevolgen.

geplaatst in: Uncategorized | 0

PK Wethouder Roefs reageert in een commissievergadering: Wij verschillen duidelijk van mening met de oppositiepartij KERN. Wij, college kiezen niet voor de ondernemers in onze gemeente maar voor de leefbaarheid en het toerisme. Dat is prachtig in theorie, maar hartstikke tegenstrijdig en een ramp in de praktijk. Een ondernemer moet gehoor krijgen in een gemeente, daar waar een ondernemershart inzit wordt het meestal succesvol en gaat de leefbaarheid in een dorp erop vooruit.

KERN Bergen pleit voor initiatieven, mogelijkheden en meedenken met ondernemers die een onderneming willen starten in onze mooie gemeente.

 In de regiovisie hebben we met elkaar afgesproken dat we elkaar regionaal zullen versterken maar de gemeente Bergen blijft op eigen houtje voortborduren, overtuigd van ons gelijk. Niemand kan en heeft het beter dan wij in Bergen. Door deze houding worden veel kansen gemist. We hebben niet alleen in het winkelcentrum grote leegstand, wat overigens van meet af aan duidelijk was. Er zijn winkels bij die in het bestaan van Mosaique, nu zo’n zes jaren, nog nooit als winkel zijn gebruikt. En dan spreken we zeker over 3 grote winkelruimtes. Ook na twee jaren inzet door een winkelcentrummanager en ‘strategische’ aankopen van enkele panden door de gemeente zijn we nog geen steek verder gekomen.

 Toen destijds, in 2017 de DorpsSuperrr in Afferden dicht ging en wij onze zorg uitten, waren de woorden van voornoemde wethouder: “In Well is ook geen supermarkt meer en daar is de leefbaarheid prima”. Bij de dorpsonderzoeken kwam bij elke leeftijdsgroep naar boven dat het niet hebben van een winkel in het dorp als groot gemis wordt ervaren.

 In Afferden is dankzij de inzet van ondernemers onlangs weer een winkel geopend en het kleine dorp heeft weer een hart.

 Ook Siebengewald floreert bij ondernemende mensen. Destijds was het college terughoudend over het vestigen van een supermarkt in Siebengewald, Mosaique zou lijden onder een grote supermarkt in Siebengewald. Niets is minder waar, Siebengewald krijgt zijn eigen klantenkring en trekt hiermee alleen maar aan, daar profiteert iedereen van in deze gemeenschap.

In Aijen is na veel (door KERN voorspelde) problemen het Veerhuis gesloten en verkocht. De kopers willen de zaal behouden voor het gemeenschapsleven in Aijen maar vanuit de gemeente komen ambtenaren regels opleggen waardoor de vraag bestaat of er überhaupt nog ooit een festiviteit in deze zaal zal plaatsvinden. Het café zal verbouwd worden tot woonhuis maar nu is er een vergunning afgegeven bij de gemeente waardoor er een gigantische woning pal hiernaast komt te staan. Is hierbij nagedacht?

 In Well gaat een woningbouwproject dat al jaren in de planning is, namelijk Lammerskamp 2, waarschijnlijk niet door omdat het college hier niet wil bouwen in verband met geluidsoverlast van de N271.  Begrijpt U het nog?

 Onlangs neemt de coalitie een motie aan om te gaan bouwen aan diezelfde N271 ter hoogte van Bergen omdat de N271 een etalage moet worden voor het noordelijke Limburg. Nu moet op deze tot ‘Poort van Bergen’ gebombardeerde plek opeens gebouwd worden terwijl talrijke verzoeken van eigenaren om er appartementen te mogen bouwen tot nu toe werden afgewezen.

In Wellerlooi begint een horeca- ondernemer een nieuw initiatief in Tast en Go en voordat hij goed en wel aan de gang is, wordt hij gedwongen te stoppen, omdat de vergunningen niet te verlenen zijn. Waarom niet gekeken naar de mogelijkheden? Tast en Go zal net als vele leegstaande horecapanden langs de N271 in onze gemeente verpauperen en dat gaat veel sneller dan men denkt.

Om als laatste ook nog eens even de Mosaique toren te noemen. Die blijft leeg en er wordt vanuit geen enkele visie in oplossingen en of mogelijkheden gedacht. De eigenaar heeft tot in den treure ideeën aangedragen maar het is een sport van de gemeente geworden om deze man niet meer te ontvangen, terwijl hij zich zo bereidwillig heeft opgesteld.

 In Bergen geldt maar één zaak en dat is het Energielandgoed Wells Meer. Daarvoor wordt wél de medewerking en medefinanciering gevraagd van omliggende gemeentes. Waarom ziet men hierbij wel het nut van gezamenlijk optrekken in de kop van Noord Limburg?  We moeten hoe dan ook met zijn allen aan tafel, alleen als we het samen doen komen we verder!

KERN neemt in de raad eigen standpunten in, vaak afwijkend van CDA, PK en VVD, ook in bovenstaande dossiers is dit het geval, hier menen we de belangen van onze inwoners mee te dienen en die belangen staan bij KERN altijd voorop.