Kunt U het nu nog volgen?

geplaatst in: Uncategorized | 0

Aan de ontwikkelingen rond de uitbreidingsplannen van het winkelaanbod in Siebengewald is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd.
Wat ging hieraan vooraf? Eerst werd door een meerderheid van de raad het door diezelfde raad aangenomen bestemmingsplan Siebengewald middels een voorbereidingsbesluit ingeperkt. Daarna werden er bij dit -als bouwstop bekend staand besluit – door een onafhankelijk adviesbureau en ondersteund door een uitspraak van de Raad van State kritische kanttekeningen geplaatst.
Nu deze bouwstop achteraf overbodig blijkt wil dezelfde meerderheid van de raad, namelijk de ‘regerende’ coalitie, deze toch nog even handhaven, op een stukje na. Dit op verzoek van een bank voor het plaatsen van een pinautomaat.
Het college was wijselijk wegens vakantie niet toegekomen aan een voorstel hierover aan de raad maar gelukkig waren er enkele welwillende raadsleden die hiervoor een motie in stemming brachten.
We kunnen nu vaststellen dat deze protectionistische exercities zinloos waren: het heeft de bouw van een nieuwe winkel vertraagd en onnodig geld en werkgelegenheid gekost.
Zoals wel vaker krijg je ook hier weer het gevoel dat er andere belangen spelen ook al hoeft dit in werkelijkheid niet zo te zijn. KERN vindt dit jammer en zet zich in voor een duidelijk, eerlijk en voor iedereen gelijk speelveld