Afscheidsbrief

geplaatst in: Uncategorized | 0

Beste leden van KERN

Hoewel het verbod door de gedragsregels om aanwezig te mogen zijn bij een gesprek van onze griffier en de juriste met de vrijwilligster uit Afferden, de belangrijkste reden was om mijn ontslag aan te vragen als lid van de commissie  Omgeving en Economie, voelde ik mij ook anderszins beperkt in de mogelijkheden om inwoners te kunnen ondersteunen in  conflicten  met de gemeentelijke overheid.

Volgens de interpretatie van de gedragsregels op dit moment, door de griffier,  dien ik de gemeentelijke belangen te vertegenwoordigen in plaats van de belangen vanuit de gemeenschap.  In enkele maanden ben ik drie maal door de griffier “terecht gewezen” voor mijn uitspraken en hulp.  De eerste keer werd dat gedaan door Frans te confronteren met mijn gedrag . De overige tweemaal betrof het feit dat ik had gemeld dat ik had meegewerkt aan een bezwaarschrift voor de bedoelde bekeuring van de vrijwilligster.  Afgelopen week bleek de mededeling dat KERN en DORPSBELANGEN “vragen hadden” bij het plan om particulier 34 woningen te bouwen, al voldoende was om wederom de woede van de burgemeester op te wekken, door de overtreding van de bovengenoemde gedragsregels.  Toen ik een lid van de coalitie vroeg waarom hij niet had gereageerd op de onzinnige bekeuring van de vrijwilligster, gaf hij aan dat geen steun kon worden verleend vanwege deze regels. Op dit moment controleert het college de gemeenteraad, terwijl het democratisch principe precies andersom hoort te zijn. Ik heb het idee dat ik vanaf de zijlijn meer kan betekenen als vertegenwoordiger van KERN  dan in een commissie, waarbij de wethouder Splinter, mij na een betoog over een ingekomen bezwaar, bedankte voor mijn “ZINLOZE OPMERKINGEN”. Dan zakt de moed toch in je schoenen?  Ik hoop dat de beloofde openheid en transparantie in het functioneren van het college en de gemeenteraad, zoals dat werd beloofd tijdens de verkiezingen, uiteindelijke meer betekenis gaat krijgen.

Vriendelijke groeten,

Niek