Dorpsraad Nieuw Bergen

geplaatst in: Uncategorized | 0

 

Na een eerste opzet voor de oprichting van een dorpsraad begin dit jaar, met een uitgebreide enquête, krijgt deze nu een vastere vorm.
Er is een bestuur gevormd, uitnodigingen om mee te denken en te doen hebben plaatsgevonden.

Een info avond heeft geresulteerd in een behoorlijke opkomst, aanmeldingen om actief mee te participeren zijn er gekomen, kortom de oprichting van een dorpsraad voor Nieuw-Bergen lijkt een feit. Al met al een positieve ontwikkeling.

Al lang wordt er gezocht naar een betere samenhang en saamhorigheid in Nieuw-Bergen, waar de meeste mensen werken buiten het dorp. Inmiddels zijn er 2 ontmoetingscentra gerealiseerd en ook de nieuwe dorpsraad zou hier een toegevoegde waarde aan kunnen zijn.

KERN steunt deze opzet van harte want samen zullen we ons toch sterk moeten maken voor een levendig en sociaal dorp.

Peter Loermans
Raadslid Kern