Niet te filme!

geplaatst in: krantenartikel | 0

Niets vermoedend werd er tijdens een werkvergadering van de gemeenteraad door wethouder Buiting melding gemaakt, dat hij driehonderdduizend euro nodig had.Filmpie Dit bedrag had hij nodig om nog meer geld binnen te halen voor de realisatie van een film. Deze film zou in de stijl en naar het idee van “De nieuwe wildernis” die in de Oostvaardersplassen is opgenomen gemaakt worden, dit was een kassucces en destijds een geweldige promotie voor die omgeving. Deze keer zou een karakteristieke carréboerderij in de Maasduinen het decor zijn, er zou voor onze gemeente en de regio een economische “spin off” vanuit gaan die zijn weerga niet kent. De wethouder gaf aan niet veel tijd te hebben, er moest snel besloten worden, anders zou deze kans voorbij gaan. Dit leek dus de opmaat voor een collegevoorstel, dat we waarschijnlijk binnenkort ter besluitvorming voorgelegd gaan krijgen als gemeenteraad van Bergen.
Als raadslid was ik, en met mij de hele fractie van KERN, met stomheid geslagen…….waar haalt deze wethouder het lef vandaan om met een verkooppraatje de burgers van Bergen even driehonderdduizend Euro te ontfutselen, om op pad te gaan voor een filmpje, waarvan de economische effecten voor de regio onbekend zijn, geen enkel onderzoek ligt er aan ten grondslag.
Als de wethouder zo gelooft in deze film, laat hem dan in zijn eigen beurs tasten, in plaats van zo schaamteloos en roekeloos om te gaan met het geld van onze burgers, was mijn eerste gedachte. Er zijn nog meer dan genoeg zaken die belangrijker zijn om te realiseren voor onze inwoners, waarvoor meestal geen geld beschikbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van onze wegen en het leefbaar houden van onze dorpen, door bijvoorbeeld verenigingen ruimhartiger tegemoet te komen in hun subsidiewensen en als het aan KERN lag zou belasting voor de burger ook verlaagd worden.
Terugdenkend aan deze werkvergadering, bedenk ik mij, dat de waardevolle bijdrage over sociale zaken en de noodzakelijke zorg voor onze medeburgers, die deze avond ook gegeven werd, in schril contrast is komen te staan in relatie tot de ideeën van wethouder Buiting…….. NIET TE FILME!