KERN bezorgd over woningbouw.

geplaatst in: Uncategorized | 0

Al diverse keren heeft KERN zijn zorgen geuit en vragen gesteld in de raad en commissie over het woningaanbod  en de stagnerende doorstroming in onze gemeente. In de commissievergadering van 2 oktober werd eindelijk een lang verwacht woningbouwprogramma gepresenteerd. De … Lees verder

Omgevingsvisie gemeente Bergen

geplaatst in: Uncategorized | 0

Tijdens de raadsvergadering van 23 april stond als belangrijkste onderwerp de omgevingsvisie op de agenda. In dit document leggen we als gemeenschap van Bergen vast in welke richting we ons in ruimtelijke zin willen ontwikkelen tot 2030. Maar ook de … Lees verder

Begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

Begroting 2019.     Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2019 op de agenda.   De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden.

Interview n.a.v. de begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingsbehandeling in de raad werd onze fraktieleider geïnterviewd door Maasland Radio. In dit interview zet Frans duidelijk de standpunten van KERN uiteen.   Dit interview vind je hieronder.  

Nieuwe coalitie

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op 18 juni werd het coalitieprogramma met de voor velerlei uitleg vatbare titel ‘Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’ van de partijen CDA, PK en VVD gepresenteerd. Nu dat er eindelijk een coalitie aantreed, nadat de belangrijkste beslissingen … Lees verder

Energielandschap

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni stond een kredietvoorstel  van  € 558.000 ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak Energielandschap Wellsmeer op de agenda. KERN heeft nog veel vraagtekens bij dit energielandschap.  Eerst zullen vragen over … Lees verder