Uit de raad

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van 14 Juli Heeft KERN een amendement ingediend op het voorstel van het college om het mantelzorgcompliment te verlagen naar €100,-.

Wij willen dit handhaven op €200,-  De andere partijen vonden het geen goed idee. Snapt U het?

Uit de besluitenlijst van de raadsvergadering:

Voorstel tot instemming met de Notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering Gemeente Bergen

Amendement A1 (KERN; zie bijlage) wordt met 5 stemmen (KERN) voor en 10 (CDA, PK, VVD) tegen verworpen.

Voorstel unaniem akkoord (met aantekening dat KERN het bedrag van 50.000 euro dat beschikbaar is voor het mantelzorgcompliment te laag vindt)

 

Ook stemde KERN om gegronde redenen als enige tegen het beschikbaar stellen van het budget voor het filmproject ‘De vergeten boerderij’.

Voorstel tot beschikbaar stellen van budget (€ 300.000,00) ten behoeve van de realisatie van het filmproject ‘de vergeten boerderij’ van EMS Films

Voorstel aangenomen; 10 stemmen (CDA, PK, VVD) voor, 5 (KERN) tegen.