Begrotingsbeschouwing 2024

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van dinsdag 7 november stond onder andere de begroting van de gemeente voor 2024 op de agenda. De reactie van KERN in de raad op deze begroting, de begrotingsbeschouwing, kun je hier lezen. Hoewel we grotendeels konden instemmen met … Vervolgd

Helaas kreeg KERN gelijk.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat in een besloten raadsvergadering een voorbereidingsbesluit werd genomen waardoor de gemeente een jaar lang de tijd had om een bestemmingsplanwijziging te maken die voorkomen moest dat horecagelegenheden binnen onze gemeente gebruikt werden … Vervolgd

Begrotingsbeschouwing 2023

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op dinsdag 8 november is in de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar behandeld. KERN heeft in reactie op deze door het college gepresenteerde begroting bij monde van onze fractievoorzitter Frans Camps onderstaande begrotingsbeschouwing gegeven. Daarnaast hebben we drie amendementen … Vervolgd

Begroting 2022

geplaatst in: Uit de raad | 0

 geplaatst in: Uit de raad |  0 In de raadsvergadering van dinsdag 9 november stond onder andere de begroting voor 2022 op de agenda. De reactie van KERN in de raad op deze begroting kun je hier lezen. KERN heeft enkele voorstellen ingediend om … Vervolgd

Mist rondom de Wells Meer B.V.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Afgelopen februari heeft KERN schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over Verduursamen 2030 en het Energielandgoed Wells Meer als onderdeel daarvan. We hadden vooral vragen over de op te richten BV voor het energielandgoed. Deze … Vervolgd

Bergen fossielvrij.

geplaatst in: Uit de raad | 1

Sinds 2017 streeft gemeente Bergen ernaar energieneutraal te zijn in 2030 en in 2018 is dit streven op initiatief van de VVD aangescherpt tot energieonafhankelijk in 2030. Vooral dit laatste vindt KERN een onzalig idee, we wonen niet op een … Vervolgd

Begroting 2021

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van dinsdag 10 november stond onder andere de begroting voor 2021 op de agenda. De visie van KERN op deze begroting kun je hier lezen. KERN heeft enkele wijzigingsvoorstellen ingediend op de begroting. We vinden het geen … Vervolgd

Klachten bij aanleg glasvezel

geplaatst in: Uit de raad | 0

In onze gemeente wordt op dit moment in opdracht van E-fiber glasvezel aangelegd in onze dorpen. De werkzaamheden zijn als eerste begonnen in Afferden.Het regent echter nu al klachten over de kwaliteit van het geleverde werk. Bestrating wordt slordig hersteld … Vervolgd

Motie Communicatie Persconferentie

geplaatst in: Uit de raad | 0

  In diverse media verscheen 17 en 18 september het bericht dat gemeente Bergen overeenkomst had bereikt met de provincie over de aankoop van 381 hectare grond in het Wellsmeer. Daarnaast bleek dat er ook nog 50 ha in het … Vervolgd