Economische visie?

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van 10 maart stond onder andere het Economisch Programma Bergen 2030 op de agenda. Voor de economische visie, die de grondslag is voor dit programma, werd al in 2017 opdracht gegeven door de toenmalig wethouder economie Splinter … Lees verder

Afvalstoffenheffing

geplaatst in: Uit de raad | 0

Rond deze tijd ontvangt u de aanslag voor Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen. Voor menigeen zal dit als een koude douche worden ervaren na de carnaval. De tarieven zijn aangepast en vooral de afvalstoffenheffing springt eruit met een verhoging van maar … Lees verder

Begroting 2020

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op dinsdag 12 november is in de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar behandeld. KERN heeft zich daarbij onder andere hard gemaakt voor een mantelzorgcompliment van 200 euro. Echter, de andere partijen stemden tegen dit voorstel. De door het college … Lees verder

Begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

Begroting 2019.     Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2019 op de agenda.   De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden.

Interview n.a.v. de begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingsbehandeling in de raad werd onze fraktieleider geïnterviewd door Maasland Radio. In dit interview zet Frans duidelijk de standpunten van KERN uiteen.   Dit interview vind je hieronder.  

Nieuwe coalitie

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op 18 juni werd het coalitieprogramma met de voor velerlei uitleg vatbare titel ‘Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’ van de partijen CDA, PK en VVD gepresenteerd. Nu dat er eindelijk een coalitie aantreed, nadat de belangrijkste beslissingen … Lees verder

Energielandschap

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni stond een kredietvoorstel  van  € 558.000 ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak Energielandschap Wellsmeer op de agenda. KERN heeft nog veel vraagtekens bij dit energielandschap.  Eerst zullen vragen over … Lees verder

Nieuwe commissieleden

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni zijn voor de 3 commissies Samenleving, Ruimte en Economie en Bestuur en Financiën de commissieleden benoemd. Voor KERN werden vier leden benoemd. Bart Megens en  Jacques Smolenaars zijn benoemd tot lid van de … Lees verder

Raadslid Marleen Raijmakers

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 24 april is Marleen Raijmakers beëdigd als raadslid namens KERN. Marleen is sinds dat KERN actief is in de gemeentepolitiek van Bergen al raadslid en dit is voor haar daarmee haar derde raadsperiode. Samen met … Lees verder