Begroting 2021

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van dinsdag 10 november stond onder andere de begroting voor 2021 op de agenda. De visie van KERN op deze begroting kun je hier lezen.

KERN heeft enkele wijzigingsvoorstellen ingediend op de begroting. We vinden het geen pas hebben om in deze crisistijd de verblijfsbelasting te verhogen.

Een door KERN ingediend amendement om deze verhoging te schrappen werd niet gesteund door de andere partijen.

Ook onze voorstellen voor het opstellen van een agrarische visie, het instellen van een coronafonds en een verhoging van de bijdrage voor leefbaarheidsinitiatieven werden niet gesteund door het coalitieblok. Ons voorstel voor een aanzienlijke verhoging van het mantelzorgcompliment kon in aangepaste vorm wel de goedkeuring hebben van de volledige raad.

De schriftelijk ingediende amendementen van KERN kun je hier vinden.