Veranderde spelregels moet Alverman 2.0 mogelijk maken.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad een bedrag van € 595.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van plan Alverman 2.0.
Ook KERN heeft toen ingestemd met dit plan ondanks dat we onze bedenkingen hadden.
Onze voorkeur ging uit naar een gemeenschapshuis meer centraal in het dorp eventueel gecombineerd met de huisartsenpraktijk. Ook hadden we  onze zorgen bij de financiële onderbouwing en vreesden we toen al dat er in de loop van het proces weer bij de gemeente zou worden aangeklopt voor financiële steun.

Hoewel door de wethouder werd verzekerd dat er geen cent extra vanuit de gemeente naar de Alverman zou gaan en dat de schop pas de grond in kon gaan als 80% van het benodigde bedrag -naast de gemeentebijdrage – binnen was, zijn nu de spelregels noodgedwongen aangepast.

De provinciale bijdrage en de hoogte hiervan is nog niet zeker, de bijdrage uit diverse fondsen is ongewis en de steun vanuit het dorp moet nog blijken uit het feit of het verwachte bedrag van €25.000 hier wordt opgehaald.

KERN heeft nu nog meer zorgen over de haalbaarheid van dit plan omdat de cijfers wel erg rooskleurig worden voorgespiegeld en verschillende (sport)verenigingen al aangeven geen gebruik te gaan maken van de Alverman, vaak omdat ze de touwtjes nog maar amper aan elkaar kunnen knopen.

Ondertussen zal de gang van zaken de huisartsen ook hoofdpijn bezorgen en willen ze zo spoedig mogelijk een fatsoenlijk onderkomen hebben om hun patiënten te ontvangen.

Ook voor het dorp Afferden is het een pijnlijk dossier geworden, wat voorkomen had kunnen worden als de gemeente haar regierol beter had ingevuld. KERN vindt dat het plan Alverman 2.0 op financieel drijfzand is gebouwd en er is te weinig bewijs van draagkracht hiervoor in de dorpsgemeenschap. Vandaar dat we een voorfinanciering aan de stichting De Alverman  van € 1.100.000,- nu, met deze gegevens, niet kunnen steunen.

Afferden heeft net als de andere dorpen recht op een gemeenschapshuis dat voor alle inwoners bereikbaar is en met een goed fundament.