Helaas kreeg KERN gelijk.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat in een besloten raadsvergadering een voorbereidingsbesluit werd genomen waardoor de gemeente een jaar lang de tijd had om een bestemmingsplanwijziging te maken die voorkomen moest dat horecagelegenheden binnen onze gemeente gebruikt werden voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Op 28 juli 2020 stond dit zogenaamde parapluherziening bestemmingsplan op de agenda van de raad. Namens KERN uitte Frans Camps toen zijn zorgen over de bestaande horeca, het ontbreken van een beleidskader, de negatieve gevolgen van dit plan voor de horeca, op de uitstraling van de N271 en op onze gemeente.

Ook waarschuwde KERN toen al dat dit parapluplan waarschijnlijk niet stand zou houden bij de rechter met mogelijk een planschadeclaim tot gevolg. Helaas mocht onze waarschuwing niet baten en is het plan op 1 februari afgeschoten door de Raad van State wegens indirecte discriminatie en lijkt een forse schadeclaim in de maak. 

Om dit nodeloze plan toch weer doorgang te laten vinden is er in de raadsvergadering van 11 februari jl. weer een nieuw voorbereidingsbesluit genomen door de raad om weer een jaar lang de tijd te nemen om een juridisch goed onderbouwd parapluplan op te stellen. 

Voormalige Hostellerie de Hamert

De oppositie, KERN en Dorpsbelangen stemde hier tegen.

Wij als KERN begrijpen niet waarom we als gemeente de ruimte om te ondernemen juridisch dichtmetselen in plaats dat we met ondernemers samenwerken en naar gepaste oplossingen zoeken.

 Nu staan er horecagelegenheden te koop of zelfs te verloederen en wonen arbeidsmigranten in ongewenste en soms onbekende woonsituaties in de dorpen.

Dat met als inzet om de toeristisch-recreatieve uitstraling van onze gemeente te bevorderen.