Begroting 2022

geplaatst in: Uit de raad | 0

 geplaatst in: Uit de raad |  0

In de raadsvergadering van dinsdag 9 november stond onder andere de begroting voor 2022 op de agenda. De reactie van KERN in de raad op deze begroting kun je hier lezen.

KERN heeft enkele voorstellen ingediend om in deze begroting mee te nemen.

Zo stelden we voor om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een openbaar zwembad in onze gemeente. Dat hieraan grote behoefte is bleek wel uit de poll die naar aanleiding van dit voorstel van KERN werd gehouden door MaasduinenCentraal. Een dag na de raadsvergadering was de stand van deze poll als volgt:

De motie kun je hier vinden. Helaas werd deze naast KERN alleen gesteund door de VVD en waren CDA en PK tegen, zodat dit voorstel verworpen werd.

Daarnaast heeft KERN in de raad aandacht gevraagd voor de energiearmoede waarvan ook in onze gemeente in steeds meer huishoudens sprake is door de sterk gestegen prijzen van stroom en gas. Hiervoor hebben we voorgesteld om dit in kaart te brengen en de uitkomst en mogelijke oplossingen hiervan voor te leggen aan de raad. Helaas konden we hiervoor geen steun vinden bij CDA, PK en VVD.

Ook ons voorstel om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het Evenemententerrein in Well weer up-to-date en toekomstbestendig te maken vond geen genade bij de coalitie. Dit terrein moet naar de mening van KERN hoog nodig aangepakt worden gezien de algehele uitstraling en de staat van nutsaansluitingen en sanitaire voorzieningen die ver onder de maat zijn. Om de verschillende verenigingen en scholen die gebruik maken van dit terrein een goed onderkomen te bieden lijkt ons een permanent evenementenpaviljoen ook op zijn plaats.