Begrotingsbeschouwing 2024

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van dinsdag 7 november stond onder andere de begroting van de gemeente voor 2024 op de agenda. De reactie van KERN in de raad op deze begroting, de begrotingsbeschouwing, kun je hier lezen.

Hoewel we grotendeels konden instemmen met deze begroting, hebben we toch tegen de begroting gestemd omdat wij, als enige partij, er niet mee kunnen instemmen om het gemeentehuis nu te verbouwen voor een bedrag van meer dan 4 miljoen euro. De argumenten hiervoor vind je in onze begrotingsbeschouwing.

KERN heeft tijdens deze vergadering ook enkele voorstellen ingediend.

Ons voorstel om de dorpsraden meer financieel te steunen kreeg geen meerderheid.

Het voorstel om eindelijk vanuit he college met een plan te komen voor herontwikkeling van de basisschool en gymzaal in Siebengewald hebben we ingetrokken omdat het college beloofde volgend jaar met een plan te komen.

Een voorstel om te onderzoeken of we in overleg met de dorpsraad van Aijen het Veerhuis kunnen aankopen werd uiteindelijk in afgezwakte vorm (onderzoek naar behoud Veerhuis) aangenomen.

Een amendement op de begroting waar veel discussie over was, was het voorstel om het wegennet in het Bargapark gedeeltelijk te verharden. KERN heeft voor dit voorstel gestemd omdat het huidige Bargapark en het gebruik van de wegen niet meer te vergelijken is met 60 jaar geleden toen het Bargapark ontstond en daarom een upgrade wenselijk is.

Alle moties en amendementen op de programmabegroting kun je hier terugzien.