Bergen fossielvrij.

geplaatst in: Uit de raad | 1

Sinds 2017 streeft gemeente Bergen ernaar energieneutraal te zijn in 2030 en in 2018 is dit streven op initiatief van de VVD aangescherpt tot energieonafhankelijk in 2030. Vooral dit laatste vindt KERN een onzalig idee, we wonen niet op een eiland en het zal gepaard gaan met de nodige obstakels en kosten.

Op de vraag van KERN of energieonafhankelijk betekent dat we als gemeente dan ook fossiele brandstoffen willen afzweren antwoordde het college: Ja, Met eigen opgewekte energie bedoelen we energie van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente. Aangezien er binnen de gemeente geen bron van ‘fossiele’ brandstof aanwezig is, is dat wat energieonafhankelijk impliceert. Totdat de raad anders beslist is dit de koers waarop we varen.

KERN vraagt zich af of het college en coalitiepartijen wel beseffen wat dit inhoudt. In de raadsvergadering van 8 juni ’21 vond het CDA dat we ons daar op het ogenblik niet druk over hoeven te maken.

Een ondernemer die rekening moet houden met de grillen van de politiek en tegelijk jaren vooruit moet denken, moet nu met investeringen rekening houden met wat over acht en een half jaar nog mag in deze gemeente. Heeft het zin om nog te investeren in een tankstation? Een nieuwe dieselvrachtwagen of landbouwtrekker? Legt de gemeente een elektriciteitsnetwerk aan in het buitengebied zodat de boer elektrisch kan beregenen? Hoe zit het met doorgaand verkeer en bezoekers aan gemeente Bergen?

En onze burgers? Gaat Bergen binnen deze termijn, 20 jaar eerder dan de landelijke doelstelling, van het aardgas af en moet je nog een defecte cv-ketel vervangen? Zo nee, wat dan?

Als CDA, PK en VVD serieus wil dat Bergen in 2030 fossielvrij is dan moeten ze nu met een plan komen hoe we dat gaan bereiken en hoe de weg daarnaartoe leidt anders kan KERN dit idee niet serieus nemen.