KERN bezorgd over woningbouw.

geplaatst in: Uncategorized | 0

Al diverse keren heeft KERN zijn zorgen geuit en vragen gesteld in de raad en commissie over het woningaanbod  en de stagnerende doorstroming in onze gemeente.

In de commissievergadering van 2 oktober werd eindelijk een lang verwacht woningbouwprogramma gepresenteerd. De prognoses en het tijdspad wat hierbij werd voorgesteld is voor KERN veel te behoudend. Er wordt ingeschat dat er voor sommige dorpen de eerstkomende jaren maar vraag is naar enkele nieuwe woningen terwijl we uit gesprekken met onze inwoners horen dat er vraag is naar starterswoningen, levensloopbestendige woningen en appartementen voor ouderen. Daarnaast vinden we het ook een goed idee om aanbod te creëren voor bepaalde groepen. Het gevaar bestaat anders dat jongeren gemeente Bergen verlaten en zich bijvoorbeeld vestigen in Venray, terwijl mensen die de rust van het platteland zoeken en arbeidsmigranten zich hier niet blijvend kunnen vestigen.

Ondertussen wachten we als gemeente op een herziening van de verouderde Regiovisie Wonen en blijven in gemeente Bergen bouwprojecten op de plank liggen terwijl bij andere gemeenten de spade de grond ingaat.

Ook andere partijen in de gemeenteraad hebben inmiddels hun zorgen laten blijken in de raad.

KERN zal de komende tijd dan ook druk blijven zetten op het college om vaart te maken met een goed en ambitieus  woningbouwprogramma waarin ook ruimte is voor marktpartijen en particuliere initiatieven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *