Begroting 2020

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op dinsdag 12 november is in de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar behandeld. KERN heeft zich daarbij onder andere hard gemaakt voor een mantelzorgcompliment van 200 euro. Echter, de andere partijen stemden tegen dit voorstel.

De door het college aan de raad voorgelegde begroting zat vol met financiële gaten en risico’s waardoor KERN deze niet kon steunen.

Zo wordt er de komende jaren maar liefst 400.000 euro op het sociale domein bezuinigd terwijl nu nog niet bekend is waar deze bezuinigingen uitgehaald worden en wie dit zal treffen. Daarnaast worden er alvast opbrengsten ingeboekt uit het verpachten van gronden in het Wellsmeer terwijl ze nog in eigendom zijn van de provincie. Ook worden er extra inkomsten van  rond 50.000 euro verwacht door het verhogen van de toeristenbelasting. De onderliggende berekening en het effect van deze verhoging op het aantal toeristen en daarmee op de toeristische sector in onze gemeente kon niemand ons erbij leveren.

De reactie (begrotingsbeschouwing) van KERN op de gemeentelijke begroting kun je hier vinden.