Afvalstoffenheffing

geplaatst in: Uit de raad | 0

Rond deze tijd ontvangt u de aanslag voor Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen. Voor menigeen zal dit als een koude douche worden ervaren na de carnaval. De tarieven zijn aangepast en vooral de afvalstoffenheffing springt eruit met een verhoging van maar liefs 43%. Daarnaast zal het tarief per lediging ook nog eens met 30% stijgen.

Deze tariefaanpassing is door de raad vastgesteld in dezelfde vergadering waarin weer ruim 1 miljoen euro is afgetikt ten behoeve van Energielandgoed Wells Meer.

Het oorspronkelijk voorstel van het college is door een door PK, CDA en VVD gesteund amendement enigszins gewijzigd, maar het uiteindelijk bedrag dat elk huishouden dit jaar kwijt is aan afvalstoffenheffing zal daardoor nauwelijks wijzigen.

KERN heeft zoals u wellicht verwachtte, tegen deze extreme verhoging gestemd. Wij vinden dat er voor het college een taak ligt om beter te onderhandelen met de verwerkers van afval en dat een dergelijke hoge stijging van kosten om het afval te verwerken niet meteen moet worden doorvertaald naar onze inwoners. Voor het argument van het CDA dat de afvalstoffenheffing wettelijk kostendekkend moet zijn kunnen wij geen onderbouwing vinden en daarbij wordt de afvalstoffenheffing ook nog eens door het CDA verwisseld met de reinigingsrechten.

De opmerking in de raad van de wethouder dat KERN zich met haar standpunt buiten de gemeentewet plaatst slaat in dit kader dan ook de plank mis.

KERN vindt dat er gerust eens wat minder vaak grote bedragen uit de gemeentelijke spaarpot mag worden gehaald voor vaak te ambitieuze projecten en wat meer oog mag zijn voor onze inwoners die elk jaar maar weer de eindjes aan elkaar moeten zien te knopen.