Economische visie?

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de raadsvergadering van 10 maart stond onder andere het Economisch Programma Bergen 2030 op de agenda. Voor de economische visie, die de grondslag is voor dit programma, werd al in 2017 opdracht gegeven door de toenmalig wethouder economie Splinter als startpunt van de omgevingsvisie.

Nu, ruim een jaar na de totstandkoming van deze omgevingsvisie wordt het door de huidige wethouder Pekema gepresenteerd als uitwerking van deze omgevingsvisie.

Het gepresenteerde programma is niet het rapport dat opgesteld is door het adviesbureau dat de opdracht kreeg voor de visie en het bijbehorend uitwerkingsprogramma.

 

 

Dit oorspronkelijk rapport waaraan ondernemers uit verschillende sectoren en de dorpsraden een bijdrage hebben geleverd was naar onze mening veel realistischer maar ook kritischer dan het uiteindelijk door het college gepresenteerde rapport. Waarschijnlijk is het om die rede niet openbaar beschikbaar terwijl hierover in de raadsagenda het volgende wordt vermeld: ‘Bijlage Seinpost is niet openbaar gepubliceerd in verband met privacy overwegingen’.

In de volgende citaten uit dit rapport staat volgens ons geen privacygevoelige informatie:

  • Louter Advies brengt jaarlijks de ranglijst economische toplocaties uit. Aan de hand van 41 indicatoren worden de economische prestaties van elke gemeente beoordeeld. In 2017 stond de gemeente Bergen op plek 360 van de 377. Ook in de tweejaarlijkse onderzoek naar MKB-vriendelijkste gemeente is Bergen al jarenlang in de lagere regionen te vinden.
  • Met betrekking tot de dienstverlening van de overheid geven veel ondernemers aan dat men onvoldoende steun en medewerking van de gemeente ervaart.
  • Met name rond de energieambities wordt door een deel van de stakeholders afgevraagd of dit een juiste keuze is.
  • De kans dat bedrijven zich naar Bergen verplaatsen moet niet positief worden ingeschat.
  • Het is van vitaal belang dat de visie en het programma ook door de gemeente bestuurlijk wordt omarmd. Indien dit niet lukt, dan moet rekening worden gehouden met een voortdurende impasse.

 

 

KERN vindt het triest dat dit rapport nu in de onderste lade belandt terwijl de wethouder zich spiegelt aan een sterk afgezwakte versie.

In de oorspronkelijke visie werden landbouw en zorg als speerpunten genoemd. Deze zijn in de uiteindelijke versie geschrapt en nu mogen we uitzien naar twee vervolgrapporten: een aanvullende uitwerking van industrieterrein de Flammert en een over toerisme en recreatie.

Hopelijk krijgen we dan niet hetzelfde scenario als hiervoor beschreven.

Budget is er overigens niet voor vrijgemaakt: onder het kopje financiën in het raadsvoorstel staat: n.v.t.