Motie Communicatie Persconferentie

geplaatst in: Uit de raad | 0

 

In diverse media verscheen 17 en 18 september het bericht dat gemeente Bergen overeenkomst had bereikt met de provincie over de aankoop van 381 hectare grond in het Wellsmeer. Daarnaast bleek dat er ook nog 50 ha in het gebied van de te ontwikkelen Groene rivier, 25  ha overige provinciegrond binnen gemeente Bergen en de Boerderij Ceres bij de deal was betrokken.

Binnen de gemeente is de afspraak dat wanneer er een persbericht uitgaat, de raad hiervan van te voren wordt ingelicht.

Dit is in dit geval niet gebeurd en zeker gezien de financiële omvang van deze overeenkomst en de gevolgen ervan voor onze gemeente is het college en met name verantwoordelijk wethouder Splinter hierin tekort geschoten. Bovendien is de raad, na het tekenen van de overeenkomst, niet door het college ingelicht over de overeenkomst en de details ervan, wat wel is gebeurd op provinciaal niveau. Provinciale Staten zijn wel zo snel mogelijk uitgebreid geïnformeerd door GS. Overigens zal deze overeenkomst eerst nog door Provinciale Staten en de raad van Bergen moeten worden goedgekeurd voordat deze definitief is

Dit gebrek aan informatie was voor KERN alle aanleiding om in de raadsvergadering van 22 september een motie van afkeuring in te dienen tegen de verantwoordelijk wethouder.

Zoals gebruikelijk werd deze motie met de tegenstemmen van de brede coalitie verworpen. Wel wist KERN hiermee te bereiken dat er weer eens aandacht is besteed aan de afspraken die er gemaakt zijn in de raad en dat het college de raad moet meenemen in haar acties.