Geloof…waardig!

geplaatst in: krantenartikel, Uit de raad | 0

Tijdens raadsvergaderingen in de gemeente Bergen vinden er, zoals dat hoort in onze democratie discussies plaats tussen partijen. Deze discussies behoren gevoerd te worden op basis van argumenten en feitelijke waarheden. Tijdens de raadsvergadering j.l. dinsdag stond de verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de vestiging van een boerenterras in Aijen op de agenda. De publieke tribune was goed gevuld met belanghebbenden.

Voor hun ogen en oren speelde zich een debat af waarbij voor- en tegenstanders zich lieten horen. Zowel insprekers als raadsleden lieten zich niet onbetuigd. Tijdens de discussie werd er door een prominent CDA-raadslid geciteerd uit een brief van de Sukerpinnen uit Aijen; ‘Wij hebben geen gegronde argumenten waarmee wij kunnen aantonen dat een extra gelegenheid ten koste kan gaan van de leefbaarheid’. Het citaat werd meteen in twijfel getrokken door een raadslid van de fractie KERN. Wat bleek… het ging over een citaat uit een brief waar anderen niet over beschikten. Het bleek dat het citaat kwam uit een informatiebriefje van de ‘De Sukerpinnen’ aan carnavalsverenigingen van de gemeente Bergen. Het citaat kon verder ook niet geverifieerd worden. Door deze handelswijze werden raadsleden, college en vooral burgers mede op het verkeerde been gezet. De verklaring van geen bedenkingen werd aangenomen door alle partijen, behalve KERN. Naderhand bleek dat in hetzelfde briefje ook stond; ‘Als vereniging maken wij ons zorgen dat dit ten koste zou kunnen gaan van de zaal die toebehoort aan ’t Veerhuis’. Dit werd gemakshalve niet vermeld door de fractievoorzitter van het CDA. Van een CDA-voorman zou je zulke handelswijze niet verwachten. Burgers uit Aijen verlieten gedesillusioneerd en boos de raadszaal, terwijl het bewuste raadslid triomfeerde met de initiatiefneemster van het boerenterras. Zo verliezen burgers dus het GELOOF in de politiek en wordt de WAARDIGHEID van het politieke ambt meer in twijfel getrokken.

Frans Camps
Raadslid KERN