Update Maaspark Well

geplaatst in: Uit de raad | 0

Zoals bericht door de griffier, is de vorig jaar door de wethouder beloofde tussenrapportage Maaspark Well verschoven van 20 maart naar 12 april.
Het staat dan op de agenda van de commissie Ruimte en Economie.
Maar ook nu blijkt het slechts een presentatie van een ambtenaar in plaats van een goed gedocumenteerd rapport van de wethouder.
Bij een langlopend project van deze omvang lijkt ons dat toch op zijn plaats.

Daarnaast wachten we nog steeds op de beantwoording van onze schriftelijke vragen hierover:

1) Wordt deze presentatie nu als de tussentijdse evaluatie beschouwd?
2) Wordt dit nu beschouwd als de schriftelijke en financiële onderbouwing van een van de grootste projecten van de gemeente bergen of komt dit nog?
3) In welke context moeten we deze presentatie dus beschouwen?

Wordt vervolgd…

Vervolg:

Na afloop van de presentatie op 12 april is er eindelijk, na zoveel jaren, een eerste tussenrapportage aan de commissieleden uitgereikt.
Helaas was toen niet meer de mogelijk de wethouder hierover te bevragen. Wellicht een volgende keer.
In ieder geval geeft deze wethouder meer openheid in dit voor gemeente Bergen groot project.
Dit geeft ons hoop voor de toekomst.