Het kan vriezen het kan dooien.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad is door KERN de vraag gesteld wat het verband is tussen de boerderij in Afferden die als locatie dient voor de film van EMS en Maaspark Well. Deze film, waaraan de gemeente €300.000 bijdraagt … Lees verder

Begroting 2017

geplaatst in: Uit de raad | 0

Begroting 2017 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2017 als hoofdgerecht op de agenda. De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden en de door KERN ingediende moties en … Lees verder

Taalachterstand

geplaatst in: krantenartikel | 0

Laaggeletterdheid. In de 1Bergen van 12 oktober konden raads- of commissieleden van de politieke partijen op de raadspagina reageren op de volgende stelling: ‘Ongeveer een vijfde van het aantal basisschoolleerlingen in Bergen heeft moeite met lezen en schrijven. De bibliotheek … Lees verder

Financieel onderzoek opheffing WAA

geplaatst in: Uncategorized | 0

Financieel onderzoek opheffing WAA Gisteravond 27-09-2016 hebben de gemeenteraden van Bergen, Venlo en Beesel het bestuur van de WAA opgedragen om te komen tot een financiële onderbouwing van de opheffing van de WAA. Er was een bijeenkomst in Nieuw Bergen … Lees verder

Statushouders in Afferden

geplaatst in: krantenartikel | 0

Statushouders in Afferden. Op de voorpagina van 1Bergen van 24 augustus stond een artikel waarin gemeld werd dat de gemeente een vergunning wil afgeven voor de huisvesting van 15 tot 18 statushouders in voormalig hotel de Sleutels. Kritiek is er … Lees verder

Open brief

geplaatst in: Uit de raad | 0

Open brief aan de fracties van CDA Bergen en de Progressieve Kombinatie (PK) Bergen. Motto: bestuurlijk handelen bij de wilde beesten af!   Geachte dame en heren,   De fractie KERN constateert in toenemende mate onwil bij het College van … Lees verder

Het moet eerlijker.

geplaatst in: Uncategorized | 0

Het moet eerlijker. De vakantie staat voor de deur, nog snel wat afspraken, we komen er in september op terug! De Film van € 300.000,– die in een unieke Wellse boerderij zou worden opgenomen, wordt nu verplaatst naar een boerderij … Lees verder

Bewijslust? Of Bewijslast?

geplaatst in: Uit de raad | 0

Bewijslust? Of Bewijslast?   Maandag avond 11 juli jongstleden werd in de gemeenteraad te Nieuw-Bergen de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het is een heel traject gebleken waarbij de controleverklaring net op tijd binnen was en gelukkig een goedkeurende bleek te zijn … Lees verder

Eindelijk groen licht?

geplaatst in: Uit de raad | 0

Eindelijk groen licht? Nu het bestemmingsplan Gochsedijk deze maand in de gemeenteraad op de agenda staat lijkt er een einde te komen aan een in een besloten raadsvergadering onnodig ingestelde bouwstop voor een supermarkt in Siebengewald. KERN heeft zich altijd … Lees verder

Kern bezoekt EcoFuels

geplaatst in: Uncategorized | 0

KERN bezoekt EcoFuels Dit kwartaal zal het college van burgemeester en wethouders van Bergen haar lang verwachte energievisie presenteren waarin onder andere de ambities en kaders op het gebied van duurzame energieopwekking worden vastgesteld. KERN Bergen bereidt zich door middel … Lees verder