Laatste nieuws

Begroting 2022

 geplaatst in: Uit de raad |  0 In de raadsvergadering van dinsdag 9 november stond onder andere de begroting voor 2022 op de agenda. De reactie van KERN in de raad op deze begroting kun je... Meer lezen

Programma Vrijetijdseconomie

Bergen als “Hart van de Maasduinen” moet de toerist gaan verleiden om naar Bergen te komen en hier zijn centen achter te laten. Tijdens de raadsvergadering deed wethouder Pekema wanhopige pogingen om met... Meer lezen

Mist rondom de Wells Meer B.V.

Afgelopen februari heeft KERN schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over Verduursamen 2030 en het Energielandgoed Wells Meer als onderdeel daarvan. We hadden vooral vragen over de op... Meer lezen

Bergen fossielvrij.

Sinds 2017 streeft gemeente Bergen ernaar energieneutraal te zijn in 2030 en in 2018 is dit streven op initiatief van de VVD aangescherpt tot energieonafhankelijk in 2030. Vooral dit laatste vindt KERN een... Meer lezen

L1mburg Centraal

In het L1 tv programma L1mburg Centraal van 30 mei was een van de items gewijd aan de werkdruk van raadsleden. In de studio van L1 was de raadsgriffier van Venlo, Geert van... Meer lezen

Ongelijk speelveld.

Gemeente Bergen is sinds dat de raad in oktober 2017 akkoord ging met de gemeentelijke Energievisie bezig met de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer. De raad ging er toen mee akkoord om... Meer lezen

Verlanglijst

Onderstaand zie je de reactie van KERN op de volgende stelling in de Maasduinen Courant van 25 maart 2021: Na de verkiezingen van vorige week wordt er een nieuw kabinet geformeerd. De raadsfracties... Meer lezen