Laatste nieuws

Begroting 2019

Begroting 2019.     Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2019 op de agenda.   De reactie van KERN in eerste termijn kun je... LEES MEER

Interview n.a.v. de begroting 2019

  Vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingsbehandeling in de raad werd onze fraktieleider geïnterviewd door Maasland Radio. In dit interview zet Frans duidelijk de standpunten van KERN uiteen.   Dit interview vind je hieronder.... LEES MEER

Nieuwe coalitie

Op 18 juni werd het coalitieprogramma met de voor velerlei uitleg vatbare titel ‘Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’ van de partijen CDA, PK en VVD gepresenteerd. Nu dat er eindelijk... LEES MEER

Energielandschap

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni stond een kredietvoorstel  van  € 558.000 ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak Energielandschap Wellsmeer op de agenda. KERN heeft nog veel vraagtekens... LEES MEER

Nieuwe commissieleden

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni zijn voor de 3 commissies Samenleving, Ruimte en Economie en Bestuur en Financiën de commissieleden benoemd. Voor KERN werden vier leden benoemd. Bart Megens en  Jacques... LEES MEER

Raadslid Marleen Raijmakers

  Tijdens de raadsvergadering van 24 april is Marleen Raijmakers beëdigd als raadslid namens KERN. Marleen is sinds dat KERN actief is in de gemeentepolitiek van Bergen al raadslid en dit is voor... LEES MEER