De evaluatie is niet gereed (?)

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op dinsdag 22 maart zouden we in de gemeente Bergen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Economie worden bijgepraat over Maaspark Well, een van de grootste projecten uit de geschiedenis van de Gemeente Bergen. Er stond een presentatie … Vervolgd

Geloof…waardig!

geplaatst in: krantenartikel, Uit de raad | 0

Tijdens raadsvergaderingen in de gemeente Bergen vinden er, zoals dat hoort in onze democratie discussies plaats tussen partijen. Deze discussies behoren gevoerd te worden op basis van argumenten en feitelijke waarheden. Tijdens de raadsvergadering j.l. dinsdag stond de verklaring van … Vervolgd

Planschade Mosaique

geplaatst in: Uit de raad | 16

Motie van wantrouwen. In de laatste raadsvergadering van 2016 stond onder andere het planschadeverzoek groot € 110.740,- van de eigenaresse van Mosaïque 9 – 9a (het oude Jan Linders pand) op de agenda. KERN zag genoeg aanleiding om dit collegebesluit … Vervolgd

Zoek de verschillen

geplaatst in: Uit de raad | 0

Zoek de verschillen. Op 1 november werd in de raad de gemeentelijke begroting voor het jaar 2017 behandeld. Op verzoek van het college heeft de griffier van de gemeenteraad een tekst opgesteld die als basis diende voor een persbericht hierover. … Vervolgd

Het kan vriezen het kan dooien.

geplaatst in: Uit de raad | 0

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad is door KERN de vraag gesteld wat het verband is tussen de boerderij in Afferden die als locatie dient voor de film van EMS en Maaspark Well. Deze film, waaraan de gemeente €300.000 bijdraagt … Vervolgd

Begroting 2017

geplaatst in: Uit de raad | 0

Begroting 2017 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2017 als hoofdgerecht op de agenda. De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden en de door KERN ingediende moties en … Vervolgd

Open brief

geplaatst in: Uit de raad | 0

Open brief aan de fracties van CDA Bergen en de Progressieve Kombinatie (PK) Bergen. Motto: bestuurlijk handelen bij de wilde beesten af!   Geachte dame en heren,   De fractie KERN constateert in toenemende mate onwil bij het College van … Vervolgd

Bewijslust? Of Bewijslast?

geplaatst in: Uit de raad | 0

Bewijslust? Of Bewijslast?   Maandag avond 11 juli jongstleden werd in de gemeenteraad te Nieuw-Bergen de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het is een heel traject gebleken waarbij de controleverklaring net op tijd binnen was en gelukkig een goedkeurende bleek te zijn … Vervolgd

Eindelijk groen licht?

geplaatst in: Uit de raad | 0

Eindelijk groen licht? Nu het bestemmingsplan Gochsedijk deze maand in de gemeenteraad op de agenda staat lijkt er een einde te komen aan een in een besloten raadsvergadering onnodig ingestelde bouwstop voor een supermarkt in Siebengewald. KERN heeft zich altijd … Vervolgd