Begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

Begroting 2019.     Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november stond het vaststellen van de begroting van het begrotingsjaar 2019 op de agenda.   De reactie van KERN in eerste termijn kun je hier vinden.

Interview n.a.v. de begroting 2019

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Vooruitlopend op de gemeentelijke begrotingsbehandeling in de raad werd onze fraktieleider geïnterviewd door Maasland Radio. In dit interview zet Frans duidelijk de standpunten van KERN uiteen.   Dit interview vind je hieronder.  

Nieuwe coalitie

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op 18 juni werd het coalitieprogramma met de voor velerlei uitleg vatbare titel ‘Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’ van de partijen CDA, PK en VVD gepresenteerd. Nu dat er eindelijk een coalitie aantreed, nadat de belangrijkste beslissingen … Vervolgd

Energielandschap

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni stond een kredietvoorstel  van  € 558.000 ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak Energielandschap Wellsmeer op de agenda. KERN heeft nog veel vraagtekens bij dit energielandschap.  Eerst zullen vragen over … Vervolgd

Nieuwe commissieleden

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 5 juni zijn voor de 3 commissies Samenleving, Ruimte en Economie en Bestuur en Financiën de commissieleden benoemd. Voor KERN werden vier leden benoemd. Bart Megens en  Jacques Smolenaars zijn benoemd tot lid van de … Vervolgd

Raadslid Marleen Raijmakers

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Tijdens de raadsvergadering van 24 april is Marleen Raijmakers beëdigd als raadslid namens KERN. Marleen is sinds dat KERN actief is in de gemeentepolitiek van Bergen al raadslid en dit is voor haar daarmee haar derde raadsperiode. Samen met … Vervolgd

Statiegeldalliantie

geplaatst in: Uit de raad | 0

  Ook de Gemeente Bergen (Lb) sluit zich op initiatief van KERN aan bij de statiegeldalliantie. Afgelopen week heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen besloten om zich ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Raadslid … Vervolgd

Rijksvergoeding Maasland Radio naar 100%

geplaatst in: Uit de raad | 0

In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen is namens vier partijen waaronder KERN een motie ingediend om de rijksvergoeding voor de lokale omroep vast te stellen op 100% in plaats van 50%. Over de achtergrond van deze aangenomen motie werd … Vervolgd